• Huỳnh Giang Nam
  • Ban lãnh đạo
  • Trưởng phòng
  • 0982077675
  • hgnam-bato@quangngai.gov.vn
  • Trưởng phòng, kiêm Phó trưởng phòng, phụ trách chung